Det var så et af årets højdepunkter.

Generalforsamlingen blev afholdt i et efter min mening passende roligt tempo. Dog kunne der godt have været en mikrofon til rådighed - der var flere, der havde svært ved at høre debatten. Sekretæren er ved at renskrive referatet og vi håber at få det omdelt indenfor 14 dage.

Find os i øvrigt på vores Facebook-side her
Næste vigtige datoer:

Bestyrelsesmøde 10. april