Bestyrelsens forretningsorden kan ses på dette link