Formand:                                        Telefon        E-mail

Jørgen Stange Jensen, Ageren 2        2970 6598     formand@mogenstrupgf.dk

Næstformand:

John Michaelsen, Toften 31                 2063 1647      naestformand@mogenstrupgf.dk

Kasserer:

Henrik Christensen, Svalehøjen 23     2014 1095     kasserer@mogenstrupgf.dk 

Sekretær:

Nanna Larsen, Højen 21      2290 0460    sekretaer@mogenstrupgf.dk 


Anita Rye Sørensen, Toften 7

Herbert Hansen, Stenhusvænge 10

Michael Rasmussen, Ageren 8 


Kontakt til gartner:

John Michaelsen, Toften 31                    5576 1909     naestformand@mogenstrupgf.dk 

Finn Christensen, Åvænget 35               2674 0143     

Trailerfon:                                         2253 2468     trailer2@mogenstrupgf.dk


Suppleanter:

Birthe Grand,Toften 27

Frank Sørensen, Kilden 8