Kort over Mogenstrup Grundejerforenings område med angivelse af vedligeholds- grænser.
Se link (pdf-fil)

Stierne, der er røde, skal MGF vedligeholde "lodret kant" (klippe bevoksningen, så man kan bruge stien).
De grønne skraverede områder skal vi vedligeholde, som vi selv finder rigtigt. Vi har "ejerlignende forhold" på områderne