Under udarbejdelse
  Placering Registrerings-
nummer

Maksimal vægt
 
 Trailer 1 med net Bag Dagli' Brugsen CH 1646  
 Trailer 2  Bag Dagli' Brugsen  AC 5352  
 Trailer 3 (mærket"2") Kilden 11 AN 9073
  
 Trailer 4 med net Pederstrupvej 4 CH 1645