Ekstraordinær generalforsamling er blevet afholdt i god ro og orden. Vedtægterne blev godkendt med de korrekturer der var.
De nye vedtægter kan læses her

Alle medlemmer får et ny-optryk af vedtægterne sammen med referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.
Har I kommentarer eller forbedringsforslag, er I meget velkomne til at sende dem til webmasteren

Find os i øvrigt på vores Facebook-side her

Næste meget vigtige dato:
- Sankt Hans aften den 23/6-17. - Se indbydelsen her