1/4-19
Referat fra generalforsamlingen
Referatet er lige blevet underskrevet af ordstyreren og vil blive sendt til trykkeren. Vi forventer, at referatet vil være delt ud i kommende weekend.
Referatet kan ses på dette link: Referat

Det vil være nemt at rette hjemmesiden, da kontingent for 2019 er uændret i forhold til 2018 og bestyrelsen også er med samme bemanding.

15/3-19

Ny vejbelysning
Via Lokalråd Fladså er vi blevet orienteret om, at vejbelysningen bliver renoveret i den del af Mogenstrup. Se brevet fra Team Trafik, kort over hvilke veje, det handler om samt datablad på lampen, som bliver stillet op - alt sammen under fanen "Sidste nyt".   

Trailer  
Husk at se på kvitteringen (billetten) I får via bookingsystemet for at se koden til låsene  
Find os i øvrigt på vores Facebook-side her
Næste vigtige datoer:

Næste bestyrelsesmøde den 30/4-19