Velkommen til

Mogenstrup Grundejerforening.

Seneste nyt: AFLYSNING:
Den ekstraordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt den 20. december aflyses. Vi betragter Kultursalen i Fladså Hallen som et "forsamlingshus - lokale", som sundhedsstyrelsen har anbefalet at lukke. Vi vender tilbage med en ny dato, som forventes at være ultimo januar 2022


 Nyt fra Norlys vedrørende kabelnedlægning:

Flere har henvendt sig med klager over det udførte arbejde - og efter en korrespondance med Projektstyringen ved projektleder Claus Dyrhøj er det Norlys' ønske, at den enkelte skal henvende sig til ham.
Altså:
Har man noget at klage over, skal man sende en besked direkte til cladyr@norlys.dk med en beskrivelse utilfredsheden , inklusiv billede af evt. skade/roderiet.
Så vil Norlys tage én henvendelse af gangen.