Generalforsamling

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget samt bestyrelsens forslag er indeholdt i indkaldelsen. Referater fra generalforsamlingen er separat omdelt/offentliggjort.
De seneste står øverst på siden