Bestyrelsesmøde

Der har atter været bestyrelsesmøde, hvor en fuldtalling betyrelse inklusiv suppleanter deltog.
Referatet herfra er lagt ind på siden