Juletræ hos Dagli'Brugsen

Vi fik købt, hentet og rejst et juletræ og Fladså Elektrikeren fik sat lys på inden det blev 1. søndag i advent.

Traditionen tro afholder Dagli'Brugsen tænding af træet med slik til de fremmødte børn, glögg og æbleskiver til de voksne - og i år var vejret rigtigt julevejr med sne. 

Lys i juletræet

I forlængelse af Dagli'Brugsens julearrangement, hvor der tændes juletræ og uddeles slik til børnene og glögg og æbleskiver til de voksne, har vi også tændt juletræet på hjørnet af Lovvej og Pederstrupvej (Byens belyste juletræ).

Og det tegner sig pænt på nattehimlen

Sø på Stejlehøjen

Envafors har meddelt, at de har et projekt til godkendelse, der indebærer, at der laves "dige" rundt om søen på Stejlehøjen.

Forsinkelsen skal være større, da der er problemer med oversvømmelser længere nede ad Fladsåen.

Sti-projektet, hvor der skulle etableres en vandre- og cykelsti rundt om søen sættes derfor i bero.

Bestyrelsen vil naturligvis følge sagen "skarpt", men dialogen med Envafors er fin. 

Privatlivspolitik

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 24/11-23 vedtaget en "privatlivspolitik".

Så er formalia i orden, da vi tolker, at alle, der har en hjemmeside, skal have sådan en politik.


Politiken ligger sammen med vedtægterne på fanen "Vedtægter"

Disc golf

Disc golf (- eller hedder der frisbee golf?)

Under alle omstændigheder er vi klar til at gå i luften.
Der udestår de senest opdaterede kort på hjemmesiden, men det skal ikke hindre jer i at gå i gang.

Uddeler Thomas i Dagli´Brugsen har fået plads til udlåns-discene i butikken og personalet er instrueret og klar til udlån af poserne med discs.

Bookingportalen er også aktiv ligesom hjemmesiden er opdateret

God fornøjelse