Sø på Stejlehøjen

Envafors har meddelt, at de har et projekt til godkendelse, der indebærer, at der laves "dige" rundt om søen på Stejlehøjen.

Forsinkelsen skal være større, da der er problemer med oversvømmelser længere nede ad Fladsåen.

Sti-projektet, hvor der skulle etableres en vandre- og cykelsti rundt om søen sættes derfor i bero.

Bestyrelsen vil naturligvis følge sagen "skarpt", men dialogen med Envafors er fin.