Sti mellem Lovvej 2 og 4

Så har frivillige kræfter ryddet op i vildnisset og har reddet et cykelstativ fra glemslen.

OKNygaard melder i øvrigt at sæsonen for græsslåning er slut. Næste gang vi ser dem er "ultimo oktober" , hvor de vil reetablere vore bed med "Vild med Vilje" på Engen og til december, hvor de blandt andet vil beskære rodskud og tilvækst langs busketter