Væltet træ

Atter har vejret, vandet og alderen været hård ved et træ.
Denne gang på Højen, hvor der har lagt sig et træ til hvile. 

Da det ikke generer eller er til fare for nogen, vil vi få det fjernet "i god ro og orden" -  dvs. senere, når vi har overblik over omkostningerne